عکاسی محصول

عکاسی محصول قصر پرده

عکاسی محصولات قصر پرده  توسط آژانس تبلیغاتی دنیای سپید به انجام رسیده است.

در این پروژه سعی بر نمایش تفاوت محصولات و فضای تولید محصول بوده است.

تجربه های دنیای سپید...

تماشا کنید