برندینگ

لوگوی خانه طراحی و لباس میراکل

طراحی لوگوی خانه طراحی و لباس میراکل  توسط آژانس تبلیغاتی دنیای سپید به انجام رسیده است.

در این لوگو سعی شده از المان مفهوم نام، لباس و حروف سازنده نام “میراکل ” در طراحی لوگو استفاده شود.

تجربه های دنیای سپید...

تماشا کنید