برندینگ

شرکت بازرگانی بین المللی رفاه : RIG

طراحی لوگو شرکت بازرگانی بین المللی رفاه در ترکیه .

برندینگ و طراحی لوگو این مجموعه توسط آژانس تبلیغاتی دنیای سپید به انجام رسیده است.

تجربه های دنیای سپید...

تماشا کنید